Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio

NDM7358 - Dadl y Llywodraeth

Wedi’i gyflwyno ar 29/07/2020 I'w drafod ar 05/08/2020

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 27.5, yn cymeradwyo Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) 2020 a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 10 Gorffennaf 2020.

Dysgu am Senedd Cymru