NDM7351 - Cynnig ar gyfer dadl gan Bwyllgor

Wedi’i gyflwyno ar 08/07/2020 | I'w drafod ar 15/07/2020

Cynnig bod y Senedd:

Yn trafod y blaenoriaethau gwariant ar gyfer Cyllideb Ddraft Llywodraeth Cymru 2021-22.

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2021-22 Nodyn Cryno Ymgysylltu Digidol, Mehefin 2020