NDM7306 - Dadl y Llywodraeth

Wedi’i gyflwyno ar 16/03/2020 | I'w drafod ar 17/03/2020

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.47:

Yn cymeradwyo'r Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru).

Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru), fel y'i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 3 (heb ei wirio)