NDM7294 - Dadl Fer

Wedi’i gyflwyno ar 04/03/2020 | I'w drafod ar 11/03/2020

Tynged y meysydd glo: effaith datganoli ar gymunedau'r meysydd glo; yr heriau sy'n eu hwynebu ar hyn o bryd a rhai cwestiynau ynghylch eu ffyniant yn y dyfodol.