NDM7246 - Dadl y Llywodraeth

Wedi’i gyflwyno ar 23/01/2020 | I'w drafod ar 28/01/2020

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.47:

Yn cymeradwyo'r Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru).

Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)