NDM7035 - Dadl Fer

Wedi’i gyflwyno ar 18/04/2019 | I'w drafod ar 01/05/2019

Tyngu Llw i'r Bobl - Newid y llw a gaiff ei dyngu gan Aelodau'r Cynulliad i addo teyrngarwch i'r bobl.