NDM6952 - Cynnig ar gyfer dadl gan Bwyllgor

Wedi’i gyflwyno ar 30/01/2019 | I'w drafod ar 06/02/2019

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Deisebau ar Ddeiseb P-04-628 Mynediad at Iaith Arwyddion Prydain i bawb, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 5 Hydref 2018.

Noder: Gosodwyd ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad yn y Swyddfa Cyflwyno ar 23 Tachwedd 2018.