NDM6951 - Dadl Fer

Wedi’i gyflwyno ar 23/01/2019 | I'w drafod ar 30/01/2019

Newid lluniau, niweidio bywydau. 

A yw bywyd ar-lein ac mewn diwylliant poblogaidd yn niweidio ein realaeth?