NDM6836 - Dadl y Cynulliad

Wedi’i gyflwyno ar 24/10/2018 | I'w drafod ar 24/10/2018

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 17.14, yn ethol Rhun ap Iorwerth (Plaid Cymru) yn aelod o’r Pwyllgor Cyllid yn lle Steffan Lewis (Plaid Cymru).