NDM6686 - Dadl y Llywodraeth

Wedi’i gyflwyno ar 07/03/2018 | I'w drafod ar 13/03/2018

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.102:

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol y Bil Cyfraith sy’n Deillio o’r Undeb Ewropeaidd (Cymru).

Gosodwyd y Bil Cyfraith sy’n Deillio o’r Undeb Ewropeaidd (Cymru) a'r Memorandwm Esboniadol gerbron y Cynulliad ar 7 Mawrth 2018.