NDM6654 - Dadl y Cynulliad

Wedi’i gyflwyno ar 06/02/2018 | I'w drafod ar 14/02/2018

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ar unigrwydd ac unigedd, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 7 Rhagfyr 2017.

Nodyn: Gosodwyd ymateb Gweinidog Gofal Cymdeithasol a Phlant i'r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 7 Chwefror 2018.