NDM6020 - Dadl Aelodau

Wedi’i gyflwyno ar 02/06/2016 | I'w drafod ar 02/06/2016

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn credu y byddai Cymru'n gryfach, yn ddiogelach ac yn fwy llewyrchus pe byddai'n parhau'n rhan o'r Undeb Ewropeaidd.